Användbarhet, vad är det och varför är det viktigt?

Senast uppdaterad

© chaiyapruek2520 Tre pilar, tre alternativ.
Användbart, eller två alternativ för många?

Världens smartaste produkt kan misslyckas om den inte är användarvänlig och fyller en nytta. I den här guiden berättar vi vad användbarhet är och varför det är viktigt.

Användbarhet kan appliceras och mätas överallt men märks väldigt tydligt digitalt bland hemsidor, appar och tjänster. Endast 0.01 % av alla mobilappar som släpps når finansiell framgång. Många av dem är baserade på fantastiska idéer och lämnar därför ofta tillverkarna chockade och förvirrade över varför förväntningar inte uppnåddes.

Det är faktiskt större sannolikhet att en dålig idé blir framgångsrik, om den utformas för att vara enkel att använda och att fylla ett behov eller en nytta.

Vad är användbarhet?

En användbar produkt ska utföra det som användaren vill utan att vara i vägen. När användaren vill genomföra något ska det vara enkelt att hitta just det.

Benämningen användarvänlighet användes ofta förut. Men vid utformningen av en produkt eller tjänst krävs mer än att den bara är vänlig mot användaren och man måste också ta syftet och följden av en interaktion i beaktning. En dörr som öppnar sig automatiskt är till exempel användarvänlig, men om dörren leder ut mot ett stup är den inte särskilt användbar.

Användbarhet är viktigt för hemsidor, appar, tjänster, alla typer av användargränssnitt, men även fysiska produkter, Internet of Things och större övergripande system. Det kan till exempel handla om hur man får telefonen att visa bildspel på TV:n, vilket kan vara väldigt klurigt. Man kan säga att rörelser som Internet of Things gör att världen blir mer användbar (Läs mer: Vad är Internet of Things?).

För många alternativ

Ett omdiskuterat ämne, men när användaren presenteras med för många alternativ så kan det resultera i att användaren inte gör något alls. Choice paralysis på engelska, eller valparalys. Hittar man brödrosten under kategorin Elektronik, Hus & Hem eller Vitvaror? Det kanske är lättare att bara stänga ned webbläsaren och åka till butiken istället? Det är faktiskt så det ofta kan vara. För många är det betydligt lättare att hoppa in i bilen och köra en mil än att leka skattjakt på en hemsida med låg användbarhet.

Låg användbarhet, stort hinder

Det är väldigt svårt att lansera en produkt eller tjänst på marknaden om den inte är användarvänlig. Man kanske vill att någon stor tidning skriver om produkten, men ingen journalist vill väl behöva läsa en hel manual bara för att testa produkten.

Dåligt fokus på användbarhet gör att innovationer aldrig får sin chans att testas på marknaden. Ofta handlar det om att företag har för liten budget som läggs på användbarhet, som i sin tur ofta beror på att företaget inte förstår värdet i och hur viktigt användbarhet är för att deras produkt ska lyckas.

Det går alltid att sprida en produkt genom marknadsföring, men den kommer inte få fäste och spridas organiskt om den inte är användarvänlig.

Är användbarhet flyktigt definierad?

Det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som är användarvänligt just nu, eller? Gränssnittet i iPhone är idag betydligt enklare och stilrenare än i första iPhone, och detsamma gäller Android. Windows har tagit en intressant bana från Windows 98 till Windows 10. Med Windows XP ville man att fönstrena skulle se snygga och färgglada ut. Med Windows Vista ville man ovanpå det även ha lite coola effekter. Inte förrän med Windows 10 insåg Microsoft att utseendet borde vara enkelt och användbart.

Samtidigt har vi craigslist, USA:s ökända Blocket, som inte ändrat sitt utseende sedan den startade på webben 1996. Sidan är inte snygg, men den är definitivt användarvänlig och enkel. Ingen har någonsin lyckats konkurrera med craigslist.

UX-design

UX-design, kort för User Experience-design, är när man formar en produkt eller en tjänst runt slutanvändarens upplevelse. Målet med UX-design är bland annat användbarhet, tillgänglighet och att öka kundnöjdheten.

Idag har UX-design blivit väldigt trendigt och det finns till och med utbildningar inom UX-design. Dessvärre har många viktiga grundpelare, som till exempel tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, tappat fäste i läran.

Elefantspår

Exempel på ett så kallat elefantspår eller desire path. "Desire path" © wetwebwork, CC BY 2.0. Bilden visar ett exempel på elefantspår. Till vänster är den tilltänkta rutten, medan till höger är den som användarna föredrog.

Benämningen desire path inom landskapsarkitektur är en konflikt mellan design och användbarhet. Det finns ingen direkt svensk översättning så vi kom på vår egen - Elefantspår. Elefanten är tung och vill spara så mycket energi som möjligt. Finns det en kortare väg än den utmärkta så kommer elefanten ta den, och elefantens tyngd bildar fort en stig - ett elefantspår.

Genom att upptäcka och anpassa sin produkt eller tjänst efter elefantspår så garanterar man att fler användare blir nöjda och återkommande kunder. Som ett exempel, hashtaggar på Twitter var i början ett elefantspår, något folk började göra, och som Twitter sedan snappade upp och byggde in riktigt stöd för.

A/B-testning

För att förstå sig på sina användare och kunna göra UX-anpassningar i efterhand är det vanligt att man genomför A/B-testning eller split-testning. För till exempel hemsidor så innebär det att man delar upp sina besökare i två grupper automatiskt, grupp A och grupp B. Sedan gör man en förändring på hemsidan som endast grupp B ser. Efter ett tag så analyserar man mätresultaten och tar ett beslut för om ändringen som gjorde för grupp B borde implementeras för alla.

Det kan till exempel handla om små UX-hacks som att göra "Köp"-knappen gul istället för grön, eller att dela upp menyn i kategorier, eller en helt ny typ av sortering av produkter.

För att kunna genomföra A/B-testning som ger bra resultat krävs givetvis en lite större kundbas.

Användbarhet för E-handel

Förbättrad användbarhet är det enda som företag kan göra som garanterar ökad försäljning. Inom E-handel finns ett väldigt användbart motto:

Om kunden inte kan hitta produkten, kan han heller inte köpa den

Många tror helt enkelt att genom att tilltala sina kunder estetiskt med snygg design så kan man köpa deras tålamod. Det stämmer inte. Det går inte att göra något åt slutanvändarens tålamod vilket är orsaken till att användbarhet är så viktigt. Inom E-handel är det enkelt att förstå varför. Det finns tusentals hemsidor där samma produkt kan beställas, så varför ska man slösa tid på att söka i den som är mest svårnavigerad.

Just e-handel tar detta till en nästan extrem nivå med konverteringsoptimering, förkortat CRO från engelskans Conversion Ratio Optimization. CRO är en hel vetenskap kring hur man får siffror att se bättre ut. För det är vad du som privatperson är, en siffra i statistiken som de vill konvertera, genom att du köper något och därmed ökar butikens conversion ratio.

Tillgänglighet

© XiXinXing En person i rullstol kan inte komma upp för trappan, en metafor som kan appliceras på användbarhet.

Ungefär 100 000 personer i Sverige har stora problem med synen. Är din produkt eller tjänst inte anpassad för att kunna användas av dessa personer så förlorar du väldigt många potentiella kunder. Dessutom är köpkraften hos dessa ofta starkare än hos "vanliga" människor, eftersom utbudet av tillgängliga produkter och tjänster är betydligt mindre.

Tillgänglighet kan definieras som användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Ett proffs på användbarhet ska kunna applicera det på funktionsnedsatta också.

Relaterat

Vad kan vi hjälpa dig med?
Apputveckling - IoT-utveckling - Fintech-utveckling - Systemutveckling